lubię Darłowo Gospodarka odpadami

Strona główna > Metody i stawki opłat na 2024 rok > Podmiot odbierający odpady

Podmiot odbierający odpady

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie

ul. I Maja 1, 76-150 Darłowo

www.mpgkdarlowo.pl

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Darłowo niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:


Instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gwiazdowie
przetwarza zmieszane odpady komunalne

 

Kompostownia odpadów zielonych ulegających biodegradacji w Gwiazdowie
przetwarza odpady zielone

 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gwiazdowie


Podmiot zarządzający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
                                          ul. Polanowska 43, 76-100 Sławno


 

Herb Darłowa