lubię Darłowo Gospodarka odpadami

Wyszukiwarka

Nie wiesz, gdzie wrzucić odpady?

Wpisz w wyszukiwarce odpady, które wzbudzają Twoje wątpliwości i dowiedz się gdzie należy je wyrzucić.

Czyszczenie wyniku wyszukiwania przy pomocy przycisku "X" lub kombinacją klawiszy "CTRL + DEL"
Regulamin | Deklaracja

https://naszesmieci.mos.gov.pl
Informujemy, iż w dniach 20.01.2023 r. (piątek) i 10.02.2023 r. (piątek) odbędzie się odbiór świątecznych choinek (spod nieruchomości).

Informację o adresie odbioru należy zgłosić do MPGK Sp. z o.o. w Darłowie telefonicznie (nr tel. 94 314 26 11).
Choinkę również można dostarczyć osobiście do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Chopina 61 w Darłowie (wtorek i sobota godz. 800-1600).
Pamiętaj o deklaracji za odpady i opłacie na 2023 rok.

Styczeń jest miesiącem, w którym należy złożyć zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W poprzednich latach, w związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym, uzupełnione druki otrzymywaliście Państwo drogą pocztową. W styczniu deklaracje nie będą już wysyłane, należy je wypełnić i dostarczyć do tutejszego urzędu.

Przypominamy iż, konstrukcja ustawowa nie przewiduje możliwości naliczenia wysokości tej opłaty z urzędu (obowiązek tzw. „samoopodatkowania”). Druki deklaracji dostępne są na stronie internetowej miasta Darłowo: www.odpady.darlowo.pl/druki_do_pobrania.html

Dodatkowo przypominamy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w mieście Darłowo obliczana jest jako iloczyn średniego miesięcznego zużycia wody oraz stawki opłaty. W związku z powyższym właściciele tych nieruchomości zobowiązani są złożyć zmianę deklaracji uwzględniając zużycie wody z roku 2022. Kartoteki zużycia wody z danej nieruchomości dostępne będą od początku stycznia 2023 roku w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie na ulicy I-go Maja 1. Składając deklarację, właściciel nieruchomości powinien dołączyć do niej kartotekę z MPGK, która jest podstawą wyliczenia opłaty.


 


 

Plakat kampani edukacyjnej
Plakat kampani edukacyjnej
Plakat kampani edukacyjnej
Plakat kampani edukacyjnej
Plakat kampani edukacyjnej
Plakat kampani edukacyjnej

Herb Darłowa